Bộ Xây dựng muốn thoái hơn 118 triệu cổ phiếu của DIG

Gốc
Nếu thành công trong việc bán lần này, Bộ Xây dựng có thể thu về tới gần 2.000 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (MCK: DIG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa thông báo muốn thoái toàn bộ 118,3 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 49,65% vốn đang nắm giữ tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Mã: DIG). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 17/11 đến ngày 16/12.

Hiện tại, lượng cổ phần phần này được Bộ Xây dựng giao cho 3 người, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIG đại diện nắm 46,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,65%; giao ông Trần Minh Phú – Tổng giám đốc đại diện cho 35,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15% vốn điều lệ và ông Nguyễn Quang Tín – Kế toán trưởng cũng đại diện nắm 15% vốn điều lệ công ty.

Nếu bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu này, ước số tiền mà Bộ Xây dựng có thể đem về vào khoảng gần 2.000 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch là để thoái vốn Nhà nước.

Được biết, 9 tháng đầu năm, DIG ghi nhận doanh thu 351 tỷ, giảm đến 58% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nhờ tiết giảm các khoản chi phí giúp lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu DIG trong 1 năm qua liên tục tăng điểm từ vùng giá 7.000 đồng/cp lên vùng giá 17.000 đồng/cp, tương đương mức tăng 136%. Khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với khoảng 2,4 triệu đơn vị/phiên trong 1 tuần qua.

Mai An (t/h)