Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Xây dựng: Yêu cầu kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng tại các đô thị

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch.

 Đô thị Nha Trang ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng với những loại hình căn hộ lưu trú.

Đô thị Nha Trang ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng với những loại hình căn hộ lưu trú.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, qua thẩm định, kiểm tra, bộ nhận thấy việc tính toán, dự báo dân số tại một số quy hoạch chi tiết dự án ở các địa phương chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch cấp trên (quy hoạch phân khu) hoặc xác định dân số theo diện tích sàn, số căn hộ còn thiếu cơ sở; chưa tính toán đầy đủ việc quy đổi dân số đối với các chức năng lưu trú theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Ngoài ra, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài dự án, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo Chỉ thị số 05 ngày 1-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp quy định. Việc xác định quy mô dân số trong dự án cần lưu ý nghiên cứu trên cơ sở kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019 và của địa phương, các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế liên quan, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đảm bảo tuân thủ quy hoạch cấp trên, phù hợp với loại hình dự án, điều kiện thực tế, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trong địa bàn.

VĂN KỲ