Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Y tế bắt đầu triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế

Gốc

Hanoinet - Mục tiêu cụ thể của chương trình là đảm bảo trên 90% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế được cập nhật các kiến thức pháp luật để áp dụng, triển khai tốt công việc chuyên môn theo quy định.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=80288