Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Y tế cảnh báo về 4 lô thuốc hạ sốt, giảm đau giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mẫu thuốc viên nén Ophazidon giả.

Căn cứ Công văn số 1111/VKNTMPTP-KHTCKT ngày 04/8/2022 đính kèm 3 Phiếu kiểm nghiệm số 2034/KNT-22, 2035/KNT-22, 2036/KNT-22 và Công văn số 1132/VKNTMPTP-KHTCKT ngày 09/8/2022 đình kèm của 4 Phiếu kiểm nghiệm số 2193/KNT-22, 2194/KNT-22, 2195/KNT-22, 2196/KNT-22 và các Biên bản lấy mẫu của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội về 4 lô sản phẩm trên nhãn ghi: "Viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-17.

- Số lô: 290621, NSX: 08/6/2021, HD: 08/6/2023.

- Số lô: 390721, NSX: 15/7/2021, HD: 15/6/2023.

- Số lô: 540921, NSX: 20/9/2021, HD: 20/9/2023.

- Số lô: 691121, NSX: 23/11/2021, HD: 23/11/2023.

do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất".

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu Định tính, Định lượng (cafein) và Định lượng (paracetamol);

Sau khi xem xét, đối chiếu các mẫu thuốc viên nén Ophazidon giả trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội cung cấp với mẫu thuốc thật do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội cung cấp, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành:

Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thông tin về 4 lô thuốc giả trên có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau:

Thông tin trên nhãn thuốc:

- Đối chiếu vị trí trình bày Số đăng ký và Số lô sản xuất trên nhãn:

Viên thuốc: nét khắc chữ "TK" trên viên thuốc giả không sắc nét; màu sắc trên viên thuốc giả không đồng nhất:

Viên thuốc: nét khắc chữ "TK" trên viên thuốc giả không sắc nét; màu sắc trên viên thuốc giả không đồng nhất:

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Ophazidon giả có các dấu hiệu nhận biết nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Ophazidon giả nêu trên, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành; kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc Ophazidon giả.

T. Trang