Trong buổi làm việc với Bộ Y tế sáng 12.4, Thủ tướng khẳng định: nếu các cơ quan chức năng chủ quan, chắc chắn dịch sẽ bùng phát lớn.