Bộ Y tế: Kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng

Gốc
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin, Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Bộ Y tế: Kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng - Ảnh 1

Bộ Y tếkiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, sản xuất thực phẩm chức năng

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng từ tháng 9 – 12/2017, hoạt động sẽ chú trọng vào các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

Theo Cục An toàn thực phẩm, kế hoạch kiểm tra được thực hiện nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng quy định của pháp luật.

Cũng thông qua hoạt động kiểm tra, các đơn vị quản lý sẽ tuyên truyền và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng; phổ biến Nghị quyết 43, Nghị quyết 44, Chỉ thị 17/TTg và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng.

Việc kiểm tra sẽ được thành lập hai Đoàn kiểm tra theo chuyên đề.

Đoàn kiểm tra số 1 tiến hành kiểm tra từ tháng 9-10/2017 về hoạt động quảng cáo trên các trang thông tin điện tử. Đoàn do Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử lựa chọn 30 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử để lập danh sách kiểm tra.

Đoàn kiểm tra số 2 tiến hành kiểm tra từ tháng 10-12/2017 về hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Cục An toàn thực phẩm phối hợp với C49 (Bộ Công an), Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo thực phẩm chức năng tại Long An và Hà Nội.

Tại các địa phương, Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành tham mưu cho Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn quản lý theo Nghị quyết số 44 và Chỉ thị 17/TTg.

Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, các viện kiểm nghiệm triển khai kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra hoạt động quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.

Hồng Nhung (th)

Tin nóng

Tin mới