Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành thu hồi sữa có chất độc melamine và tiêu hủy theo quy định.>> “Xử” sữa “dính” melamine thế nào?