KTĐT - Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các ngành liên quan cùng bàn bạc, sớm thống nhất tìm ra hướng giải quyết vướng mắc, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân trên tinh thần đúng Luật Bảo hiểm y tế.

>>>