Bộ Y tế sắp kiểm tra quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Gốc
Thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), trong thời gian từ tháng 9-12/2017, lực lượng chức năng của Bộ sẽ tiến hành kiểm tra quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

Hình minh họa.

Mục đích của hoạt động kiểm tra sẽ giúp tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo và sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Đồng thời đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng quy định của pháp luật.

Cũng trong kế hoạch này, đối tượng kiểm tra lần này sẽ tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, chú trọng các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử; các tổ chức, cá nhân phát hành quảng cáo.

Thuận Phong

Tin nóng

Tin mới