Chiều ngày 26/3, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có quyết định thành lập hai đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hai đoàn công tác này có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc của các cơ sở kinh doanh dược, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, phát hiện các vi phạm (nếu có) và đề xuất hình thức xử lý. Cũng trong ngày, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi Văn phòng đại diện Merck Sharp & Dohme (MSD) yêu cầu làm rõ các thông tin về Công ty S.P do Công ty MSD làm chủ sở hữu, và các sản phẩm P.50; P.80 của Công ty S.P, và các thông tin khác về doanh nghiệp nhập khẩu...

T.BÌNH