Bộ Y tế thu hồi thuốc trị tăng huyết áp, suy tim Young II Captopril Tablet

Gốc
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn về việc thu hồi thuốc Young II Captopril Tablet điều trị tăng huyết áp, suy tim của công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu không đảm bảo chất lượng.

Thuốc Young II Captopril Tablet điều trị tăng huyết áp, suy tin bị yêu cầu thu hồi.

Ngày 13/1, Cục Quản lý Dược đã ra văn bản yêu cầu về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc Young II Captopril Tablet do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ đồng đều đơn vị phân liều.

Theo đó, kết quả của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai, lô thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) do Công ty Young IL Pharm. Co. Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Công ty Sapharco phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng tiến hành lấy 3 mẫu bổ sung, gửi mẫu đã lấy tới Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM để kiểm tra chất lượng với chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ đồng đều đơn vị phân liều.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh đối với lô thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) cũng cho thấy mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn Captopril disulfid, xác định vi phạm mức độ 2.

Do đó, Bộ Y tế thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) nêu trên.

Bộ cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-y-te-thu-hoi-thuoc-tri-tang-huyet-ap-suy-tim-young-ii-captopril-tablet-97200.html