QĐND Online-Ngày 30-9, Bộ Y tế đã có công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão số 7...