Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Y tế xây dựng Nghị định về xác định tình trạng nghiện ma túy

Bộ Y tế đang xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ảnh minh họa.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Theo dự thảo Nghị định, các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy phải đảm bào 3 điều kiện sau:

1. Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giám định pháp y, pháp y tâm thần từ tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, được thành lập và đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Có giấy phép hoạt động và phạm vi hoạt động chuyên môn về lĩnh vực khám và điều trị khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc khám và điều trị chuyên khoa tâm thần hoặc khám, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

3. Bác sĩ thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần;

b) Bác sĩ thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần;

b) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa nội phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo dự thảo, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ có cơ sở y tế đủ điều kiện được đề xuất như sau: Cơ quan công an gửi giấy đề nghị đến nơi tạm giữ người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy (nơi tạm giữ). Nơi tạm giữ tiếp nhận Giấy đề nghị của cơ quan công an và chuyển cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Cơ sở y tế lập bệnh án theo quy định và thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế lập phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo mẫu gồm 2 bản: 1 bản lưu bệnh án, 1 bản trả ngay cho cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy…

VH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-y-te-xay-dung-nghi-dinh-ve-xac-dinh-tinh-trang-nghien-ma-tuy-20210710182547695.htm