Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh

Ngày 6-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Công văn số 1376/BYT-KHTC về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, Bộ Y tế nhận được Công văn số 454/BVBM-TCKT ngày 3-3 của Bệnh viện Bạch Mai về báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, trong đó có việc ban hành tạm thời giá khám bệnh theo yêu cầu và giá giường dịch vụ (mỗi loại có 4 mức giá).

Về vấn đề này, theo Bộ Y tế, ngày 27-1, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 655/VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021, trong đó đã chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật Giá năm 2012, giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19-5-2010 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế thì giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành. Với giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, Bộ Y tế ban hành khung giá tính đến các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh, có tích lũy, trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-CP nêu rõ: Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

"Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá do Bộ Y tế ban hành", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu trong Công văn số 1376/BYT-KHTC.

Một vấn đề khác cũng được lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, do diễn biến tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành thông tư quy định khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao của người dân, Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai đã nhất trí thông qua một số nội dung về giá dịch vụ khám, chữa bệnh tạm thời tại bệnh viện từ tháng 4-2021. Việc điều chỉnh này chỉ áp dụng với một số dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người dân. Với bệnh nhân nghèo, có bảo hiểm y tế, bệnh viện vẫn áp dụng mức giá khám, chữa bệnh như hiện tại.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/992830/bo-y-te-yeu-cau-benh-vien-bach-mai-khong-dieu-chinh-tang-gia-cac-dich-vu-kham-chua-benh