Bob Dylan cuối cùng cũng đã đồng ý nhận giải Nobel Văn chương 2016, một giải thưởng mà theo lời Dylan đã ông không nói nên lời.