Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

BoC tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3%

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sức ép lạm phát trên toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng đối với kinh tế Canađa, tác động bất lợi tới giá nhập khẩu hàng hóa và tình trạng lạm phát ở nước này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=92188