Tin kinh tế 6AM: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng; Giá vàng trong nước tăng 'vượt mặt' thế giới

Tin kinh tế 6AM: Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng; Giá vàng trong nước tăng 'vượt mặt' thế giới

Những tin chính: Tăng cường thanh kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế; Pháp luật đầu tư, kinh doanh: Không gian...

10 liên quan

Hết quý II năm 2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

Hết quý II năm 2019, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý II năm 2019 của...

10 liên quan

Số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý II/2019 còn lại bao nhiêu?

Ngày 7/8, Bộ Tài chính thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá...

10 liên quan

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm gần 500 tỷ đồng

Theo số liệu mà Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên...

10 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2019 đạt dương gần 120 tỷ đồng

Đây là con số vừa được Bộ Tài chính đưa ra, chiều 7/8.

10 liên quan

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý II năm 2019 (30/6/2019), số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ...

10 liên quan

Tổng số trích Quỹ BOG xăng dầu là hơn 1.800 tỷ đồng

Thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG giá xăng dầu trong...

10 liên quan

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm gần 500 tỷ đồng nửa đầu năm 2019

Ngày 7/8, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II năm 2019 (đến hết ngày 30/6/2019)...

10 liên quan