Ngày 16/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn về an ninh-quốc phòng cho các chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có 115 đại biểu là các chức sắc, nhà tu hành đại diện cho các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và trách nhiệm của các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo. Các biện pháp phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Các đại biểu còn được trang bị những kiến thức cơ bản về Luật, Pháp lệnh liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
Hội nghị tập huấn giúp các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những kiến thức này, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành sẽ truyền đạt, hướng dẫn, động viên tín đồ, phật tử trong tôn giáo mình tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Anh Dũng (TTXVN)