Bồi dưỡng kiến thức kinh tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ cho nhà báo

Gốc
(SGGPO).- Ngày 27-11 tại TPHCM, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông) đã bế giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ cho khoảng 100 học viên là trưởng ban, thư ký tòa soạn, phóng viên thuộc mảng tài chính - ngân hàng của các cơ quan báo chí tại TPHCM.

(SGGPO).- Ngày 27-11 tại TPHCM, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông) đã bế giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ cho khoảng 100 học viên là trưởng ban, thư ký tòa soạn, phóng viên thuộc mảng tài chính - ngân hàng của các cơ quan báo chí tại TPHCM.

Khóa học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27-11.

Nội dung tập trung vào các chuyên đề chính như: Chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô; Chính sách tài khóa và nợ công; Giới thiệu một số hoạt động ngân hàng; Định hướng tuyên truyền và đi thực tế tại một số ngân hàng tại TPHCM.

Mục tiêu của khóa học là trang bị những kiến thức về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ ngân hàng giúp các phóng viên đánh giá, nhận định, phản ánh vấn đề khách quan, toàn diện, chính xác, qua đó, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

H.NH

Tin nóng

Tin mới