Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo

Từ ngày 8 đến 11-11, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các chức sắc, chức việc được bồi dưỡng những nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

THẾ ANH