Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho cán bộ, công chức

Trong 2 ngày (20 và 21/7), Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho CBCC trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp học có 73 CBCC làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Các học viên được bồi dưỡng các nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tình hình tôn giáo, kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tôn giáo; chia sẻ cách khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/boi-duong-kien-thuc-ve-ton-giao-cho-can-bo-cong-chuc-955929/