Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 1.200 cán bộ làm công tác tiếp công dân

Tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được coi là một trong những công việc khó, đòi hỏi việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác này phải được thực hiện tổng thể.

Đất đai là một trong những lĩnh vực đơn thư KNTC chiếm nhiều nhất. Trong ảnh: Một buổi tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác TCD, giải quyết KNTC, từ năm 2016 đến nay, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thanh tra Chính phủ, Viện Nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực địa phương, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên mở 13 lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho 1.269 lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, cán bộ làm công tác TCD, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Nội dung học tập tập trung vào các chuyên đề Luật TCD, Luật KNTC, các quy định pháp luật về kiến nghị phản ánh của công dân, chuyên đề pháp luật về đất đai; chuyên đề về pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm….

Qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng các học viên được bổ sung kiến thức trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực phát sinh nhiều đơn KNTC, có cơ hội trao đổi thực tế, từ đó nắm chắc các quy định pháp luật để thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác TCD, giải quyết KNTC.

Hằng Nga

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/boi-duong-nghiep-vu-cho-tren-1200-can-bo-lam-cong-tac-tiep-cong-dan-283507-101.html