NXB Văn học vừa có văn bản giải trình Cục Xuất bản, In và Phát việc xuất bản và đề xuất phương án xử lý cuốn sách “Học sinh cười”.

Boi hoan cho ban doc mua cuon 'Hoc sinh cuoi' - Anh 1

Cụ thể, theo văn bản giải trình khẳng định cuốn sách này đúng là do NXB liên kết với Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt ấn hành hợp đồng liên kết số 660/VH-HĐLK, ngày 23/11/2011. Tháng 6/2012, sau khi nhận và kiểm tra sách lưu chiểu, NXB Văn học phát hiện cuốn sách không in theo đúng bản thảo đã biên tập và duyệt in của NXB.

Ngày 29/6/2012, NXB Văn học đã yêu cầu đối tác liên kết không phát hành cuốn sách này và tiến hành sửa chữa, in ấn lại theo đúng bản thảo đã biên tập và duyệt in. NXB Văn học khẳng định, bản in trôi nổi trên thị trường kia là bất hợp pháp.

Hiện tại, NXB Văn học tiếp tục có văn bản yêu cầu đối tác là Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt kiểm tra xác minh, thu hồi sách còn lưu hành trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm bồi hoàn vật chất liên quan đến việc phát hành cuốn “Học sinh cười” trong trường hợp độc giả có yêu cầu.