Theo thông tin ban đầu, có 5 người cùng rủ nhau bơi ra mỏm đá nhô trên hồ. Trên đường bơi, 1 người bị nước cuốn. 4 người còn lại ra được mỏm đá và bị kẹt lại.