Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Bội thực” họp

Gốc

Hanoinet - Về hưu, nghỉ một thời gian ở gia đình mới biết ông xã tôi bận đến thế nào. Ông "bị" làm tất cả các chức danh có ở cụm, tổ dân phố. Hầu như mấy hôm lại đi họp, một tháng có tới gần hai chục cuộc họp. Có người bảo: "Tìm ông khó hơn bộ trưởng".

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=99117