Bồi thường oan sai phải thực hiện kịp thời

Gốc
Sáng nay (20/6) với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Bồi thường oan sai phải thực hiện kịp thời - Ảnh 1

Dự kiến, hôm nay (20/6), Quốc hội thông quan 5 dự án luật.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) được thông qua với tỉ lệ 92,46%. Luật quy định nguyên tắc bồi thường của Nhà nước được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật; được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường và người yêu cầu bồi thường hoặc theo thủ tục tố tụng. Nhà nước giải quyết bồi thường sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc kết hợp giải quyết bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án theo quy định của Luật này.

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) được thông qua với tỉ lệ 93,28% đại biểu tán thành. Luật quy định, hoạt động trợ giúp pháp lý phải tuân thủ nguyên tắc: Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan; bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý.

7 đối tượng được trợ giúp pháp lý bao gồm: Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

Cũng trong sáng nay, đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Theo chương trình làm việc, chiều nay (20/6), Quốc hội tiếp tục xem xét, biểu quyết thông qua 3 dự án luật gồm: Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Hôm nay cũng được xem là một trong những ngày làm việc có nhiều dự án luật được biểu quyết thông qua nhất tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV.

Thái Bình

Tin nóng

Tin mới