(HNM) - Trang mạng buitronglieu.net đăng toàn bộ các cuốn sách đã được xuất bản trong nước của tác giả Bùi Trọng Liễu, Việt kiều Pháp, nguyên Giáo sư đại học Paris, và một cuốn sách “bỏ ngỏ” đang được cập nhật.