Bốn lý do khiến Hà Nội kiểm soát tốt đại dịch COVID-19

Gốc
Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Sự hiểu biết phòng chống dịch bệnh, đặc điểm tính cách người dân Hà Nội là việc góp phần hạn chế lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/video-bon-ly-do-khien-ha-noi-kiem-soat-tot-dai-dich-covid19/696183.vnp