Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/12966/202105/bon-nguyen-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-dai-bieu-hdnd-3054820/