Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bốn trường hợp đặc biệt được mua nhà theo Nghị định 61/CP

Gốc

Hanoinet - Theo văn bản hướng dẫn địa phương trong việc bán nhà ở theo Nghị định 61/CP, ngày 27/11/1992, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/TTg về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=83444