Bông Bạch Tuyết lại triệu tập ĐHCĐ bất thường

Gốc
Sau lần thất bại của ĐHCĐ bất thường lần 1, Cty Bông Bạch Tuyết (mã CK: BBT) thông báo tiếp tục tổ chức ĐHCĐ bất thường lần hai vào ngày 3.2.2009. Cổ đông được quyền dự họp theo danh sách chốt ngày 9.12.2008.

Tin nóng

Tin mới