Bóng đá đẹp thất thế ?

Gốc
Vẫn như mọi khi, và như ở bất cứ nơi nào, giới hâm mộ không chỉ muốn thấy đội bóng ưa thích của họ chiến thắng. Vấn đề còn là thắng như thế nào. Sau nửa chặng đường, có những dấu hiệu cho thấy trường phái “đá đẹp” đang thất thế ở Bundesliga.

Tin nóng

Tin mới