Bóp cổ cháu bé 5 tuổi rồi dâm ô

Bị cháu Thư phát hiện hành vi trộm cắp, hắn sợ cháu sẽ nói lại với bố mẹ, Thành liền lao đến bóp cổ cháu. Thấy Thư nằm bất động, hắn buông tay ra nhưng nhớ ngay đến những đoạn phim đồi trụy liền thực hiện hành vi dâm ô.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/3/110560.cand