Bốt điện thoại thành nơi … để bát nhang!

Gốc
Đó là bốt điện thoại công cộng ở cạnh cổng Ngân hàng Chính sách huyện Triệu Phong (Quảng Trị)

Tin nóng

Tin mới