Một nhà sản xuất bột giặt hỏi một chàng Lập trình viên

Tôi vừa sáng chế một loại bột giặt có thể tẩy sạch mọi thứ, nhưng chưa biết đặt tên cho nó như thế nào cho có ấn tượng. Anh bạn trả lời không cần suy nghĩ : - “Format C:\”. - “Format C:\”.