BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ 'thoát' lệnh dừng thu phí

Gốc
Theo thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc dừng thu phí tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ thực hiện từ hôm nay (10/6), tuy nhiên, do Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã thực hiện việc sao lưu dữ liệu nên vẫn được hoạt động.

Cụ thể, Sau khi có kết quả kiểm tra hoạt động thu phí tại trạm BOT Pháp Vân, ngày 13/5, Cục QLĐB I - Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 817/CQLĐBI - KHTC báo cáo việc kiểm tra việc sao lưu dữ liệu thu phí tại Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Báo cáo nêu, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu. Do Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa thực hiện các yêu cầu nói trên, Tổng cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT phương án xử lý là yêu cầu dừng thu phí kể từ ngày 10/6/2019 cho đến khi Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ theo đúng quy định.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau khi nhận được thông báo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn tất việc nâng cấp máy móc, hạ tầng và thực hiện sao lưu, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định mới của Bộ GTVT. Vì vậy, việc thu phí vẫn tiếp tục được thực hiện.

Được biết, dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 6.269 tỷ đồng được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, dự án có mục tiêu nâng cấp, cải tạo yếu tố bình đồ và mặt cắt dọc, hệ thống ATGT, dải phân cách từ đường cũ gồm 4 làn xe lên tiêu chuẩn đường cao tốc.

Giai đoạn 1 của Dự án đã được nhà đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác, thu phí từ tháng 10/2015. Giai đoạn 2, Dự án có mục tiêu mở rộng hoàn chỉnh thành đường cao tốc 6 làn xe và xây dựng hệ thống đường gom hai bên song hành quy mô đường cấp VI đồng bằng.

Trước đó, ngày 1/1/2018, Tổng cục ĐBVN đã có Quyết định số 4209/QĐ - TCĐBVN về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đến ngày 28/11/2018, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại các trạm thu phí thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức BOT do Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ quản lý và khai thác.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổng cục ĐBVN đã có Thông báo số 121/TB - TCĐBVN ngày 3/4/2019 yêu cầu Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phải thực hiện ngay công tác sao lưu dữ liệu thu phí.

Xuân Hinh