Nội dung cuộc trò chuyện với ông Chateauvieux, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Bourbon Tây Ninh...