Chương trình áp dụng cho các dịch vụ đặt phòng mới từ nay đến hết ngày 31.10.2014.

MTG