Thông tin về mức nhiễm xạ gấp 1000 lần số đo thực tế tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là không chính xác...  Ông Trần Minh Ngọc, Phó Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cho biết...