Tổng thống Braxin Lula da Silva vừa công bố chương trình xây 1 triệu nhà ở, nhằm cải thiện tình trạng thiếu hụt chỗ ở cũng như kích thích nền kinh tế. Các quỹ công sẽ đóng góp...