(GameK) – Sức mạnh tàn phá của đạn, những cơ thể bị bắn gục, sự căng thẳng trong bất kỳ giây phút nào. Đó là những gì mà chiến tranh tạo ra.