(Vietstock) – Chi phí lãi vay đột biến, cộng thêm các loại chi phí khác đồng loạt tăng đã khiến lợi nhuận quý 3 và 9 tháng của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (HNX: BTS) giảm mạnh so cùng kỳ 2010, trong đó lãi ròng 9 tháng chỉ bằng 11%.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 685 tỷ đồng, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 174.4 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ. Tỷ suất lãi gộp biên 25.5%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính lên đến 100 tỷ đồng (chi phí lãi vay 97.3 tỷ đồng), gấp xấp xỉ 8 lần quý 3 năm trước. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng gấp 3 lần, chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 1.7 lần.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm 56.7% và chỉ ở mức gần 4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lãi ròng xấp xỉ 7 tỷ đồng, bằng 11% cùng kỳ.