Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bú sữa mẹ càng lâu, trẻ càng thông minh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đó là kết luận rút ra từ một công trình mới được công bố trong tháng 5-2008 của Đại hoc McGill (Canada); và đây không phải là công trình đầu tiên cho thấy sự liên hệ giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ với sự phát triển của não.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=70005