Miếng bánh mỳ tranh thủ ăn giữa 2 mẻ lưới của anh ngư dân xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ảnh dự thi của tác giả Lương Vũ.

Lương Vũ