Bữa ăn sinh viên trong thời bão giá

Hanoinet - Giá thực phẩm tăng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng có lẽ khó khăn nhất vẫn là sinh viên xa nhà. Thu nhập không có, mọi chi tiêu đều phải nhờ vào viện trợ của gia đình.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=57547