Có dịp trò chuyện với các thành viên tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí, chúng tôi mới hiểu được những tấm lòng của bà con hảo tâm và các mạnh thường quân ở địa phương đối với những bệnh nhân nghèo đến điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông (Đồng Tháp).