[Kênh14] - Tất cả những mô hình bùa hộ mệnh của Tsukasa, Konata và Kagami này đều đang trong "trạng thái" cosplay.