Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bùa yêu hay bi kịch của sự mê muội

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Không một thứ bùa chú thần diệu nào có thể giúp con người điều khiển được tình cảm của người khác. Muốn có được tình yêu, bản thân con người cần không ngừng hoàn thiện chính mình để đáp ứng được yêu cầu của người khác giới.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=107536