Bức tranh màu nước của danh họa Pablo Picasso vừa được bán

Gốc
Một trong những bức tranh vẽ bằng màu nước đầu tiên (ảnh) của Picasso vừa được bán với giá 160.000 USD.

Tin nóng

Tin mới