Một bức tranh xếp hình được ghép từ hơn 1 triệu miếng ghép - tác phẩm này vừa được hoàn thành tại Đức và kỳ vọng sẽ được công nhận là bức tranh xếp hình lớn nhất thế giới.